Informace pro studenty

Sedmý ročník soutěže se připravuje a v září začne přihlašování zájemců. Novým prvkem tohoto běhu měla být trojstranná mezinárodní forma spolupráce, kdy se kromě partnerů z Bratislavy měli připojit i studenti z Vídně. Nakonec bude zatím spolupráce pro tento ročník jen dvojstranná tedy Brno a Bratislava.

Informace k aktuálnímu ročníku

Pokud máte zájem se zúčastnit 7. běhu této soutěže (akademický rok 2017/2018), zde najdete veškeré potřebné informace. Od září 2017 poběží přihlašování do sedmého ročníku soutěže. V rámci týmů se mají potkat studenti z brněnských škol společně se studenty z bratislavské VŠ. Projekt bude realizován ve spolupráci s magistráty města Brna a Bratislavy (podporují projekt formou dotací). V každém městě se během podzimu sestaví tři týmy (složené ze studentů obou zemí), které se budou věnovat jednomu tématu zadanému daným městem. Po sestavení týmů proběhne v lednu 2018 v Brně dvoudenní slavnostní zahájení za účasti zástupců škol i měst. Během jarního semestru proběhnou i týdenní workshopy. Vyhodnocení výsledků na konci května či počátku června proběhne v Bratislavě. Možná si na těchto akcích budete moci potřást rukou s primátory zapojených měst. Doprava na tyto akce, ubytování a stravování bude členům týmů zajištěno.
Projekt je určen především pro prezenční studenty Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Mendelovy univerzity v Brně a Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Pokud navštěvujete jinou VŠ v těchto městech a měli byste přesto o projekt zájem, tak napište na kontaktní email (erwin@mail.muni.cz) a rádi vás zařadíme mezi zájemce o členství v týmech. Není žádné omezení pro ročník či obor, který studujete.

Přihlášení studentů do projektu

Pokud máte zájem se projektu zúčastnit, tedy snažit se získat během podzimního semestru místo v některém týmu, pak se zaregistrujte v příslušném formuláři na webu www.muniss.cz

Přihlášení studenti obdrží do několika dní login a heslo (přístup do autorizované části tohoto webu), kde se pak dozvíte další informace o přesném postupu kroků během podzimního stavění týmů. Studenti, kteří se zúčastnili předchozích běhů projektu, se mohou v případě zájmu opět přihlásit a pokusit se ucházet o místa v týmech.

Stručné informace

Cílem soutěže je dát prostor studentům k tvořivé práci a to v zajímavých meziuniverzitních, mezifakultních i mezinárodních týmech. Výsledné práce týmů budou na konci soutěže vyhodnoceny a členové nejlepších týmů obdrží nemalé ocenění.

Pilotní běh se realizoval v akademickém roce 2011/2012 s devíti týmy. Poté ve velmi početné podobě jako EU projekt tato studentská soutěž probíhala v akademických letech 2012/2013 a 2013/2014, kdy se stavělo každý rok přes 30 týmů. Následně proběhla na podzim 2014 malá verze se třemi týmy. A v roce 2015/2016 proběhla standardní verze v rámci města Brna, kdy se sestavilo devět soutěžních týmů a mimo soutěžní formu ještě dva další týmy pro doplňková témata. V ročníku 2016/2017 se sestavovalo šest týmů, z toho tři pod vedením lektorů z Brna a tři pod vedením lektorů z Bratislavy.

Vždy během podzimu se vybírají členové soutěžních týmů. Týmy bude tvořit pět až sedm studentů ze všech fakult zapojených škol. Vždy tři vybrané týmy budou přidělené na jedno ze dvou soutěžních témat. Témata budou zadána ve spolupráci se zapojenými městy. Zadání témat vychází z konceptu a přístupu Smart city. Všechna zadaná témata se budou týkat různých zajímavých problémů obou měst a některá nalezená řešení se mohou časem i realizovat. Týmové práce budou plně k využití městům a budou také zveřejněné. Během jarního semestru zpracují týmy své projektové práce a kolem začátku května je odevzdají. Nejlepší týmy obdrží formální ocenění a také odměnu za práci. Za úspěšné absolvování jarního semestru tohoto specifického projektu získáte na některých zapojených školách i kredity (třeba na MU je to volně volitelný předmět, na Mendelu to může být pro některé uznáno jako praxe apod. Podmínky se liší podle vaší školy i oboru.)

Co mi to může přinést?

  • Můžete se účastnit práce v multioborovém mezinárodním týmu, tedy týmu složeném z lidí s odlišně směřovaným zaměřením svého studia. To je zkušenost, kterou zaměstnavatelé téměř v jakékoli oblasti velmi oceňují a má smysl si ji uvést do životopisu.
  • Můžete investovat svou energii a talent do práce na něčem praktickém, tedy na problémech města, ve kterých často žijete či studujete. Města výsledek vaší práce využijí pro své potřeby v oblasti tvorby rozvojových koncepcí města.
  • Můžete za svou práci získat někde i kredity či uznání praxe (dle podmínek jednotlivých škol a fakult).
  • Můžete získat formální ocenění v podobě certifikátu o absolvování a nejlepší týmy získají i odměnu za dotvoření jejich vítězné práce.

Co se po vás bude chtít?

Pokud máte zájem se soutěže zúčastnit a chcete se pokusit dostat do jednoho z týmů, je třeba se především během úvodních týdnů podzimního semestru zaregistrovat do projektu přes formulář na počátku této stránky.

Projekt je přístupný všem studentům prezenční formy bakalářského, magisterského i doktorského studia všech fakult MU, VUT, Mendelu a STUBA (a případně po dohodě i dalších VŠ). Všichni zapsaní obdrží kolem do několika dní po registraci login a heslo do autorizované části těchto stránek. Vaším hlavním úkolem bude vyplnit údaje o sobě (jeden větší dotazník), které budou následně sloužit jako pomocné podklady pro výběr členů do týmů. V podzimním semestru nebude probíhat žádná přímá výuka, pouze se bude realizovat sestavování týmů.

Studenti vybraní během listopadu do soutěžních týmů budou mít následně samozřejmě více povinností. Mají se zúčastnit dvoudenního slavnostního zahájení soutěže v polovině ledna 2018. První den odpoledne bude společná formální část, na kterou naváže společná večeře a další den se budou konat kurzy soft-skills, které mají usnadnit stmelení sestavených týmů. Na počátku jarního semestru se členové týmů začnou účastnit tvorby projektových studií. Pro absolvování tohoto projektu bude potřeba vytvořit a odevzdat v dostatečné kvalitě zpracovanou týmovou práci.

Výuka v jarním semestru bude probíhat blokovou formou, tedy dle dohody s vašimi lektory. Některé části této výuky budou společné pro všechny tři týmy u každého tématu, jiné budou v podobě konzultací jen pro jeden tým. Povinnost navštěvovat tuto výuku nebude vztažená na jednotlivé studenty, ale na určitý počet členů z jednoho týmu. Tedy nemusíte se těchto povinností bát, v rámci týmů se budete moci o tyto povinnosti navzájem podělit a lektoři se navíc budou snažit v rámci svých možností dobu těchto setkání přizpůsobit vašim aktuálním časovým možnostem. Už v lednu či v únoru mohou proběhnout krátká setkání sloužící k nastínění zadání, abyste o nich měli možnost do začátku jarního semestru přemýšlet. Kromě lektora se budete potkávat se zástupci měst a také s konzultanty, kteří vám mohou předat informace a poznatky ke zpracovávaným tématům. Pravděpodobně v březnu proběhnou týdenní workshopy k zpracovávaným tématům. V květnu hodnotící komise vyberou nejlepší práce pro každé zadané téma. A bude následovat opět dvoudenní setkání ke konci května či počátku června v Bratislavě spojené se slavnostním vyhlášením výsledků, jehož se zúčastní zástupci všech partnerů a předají nejlepším týmům formální ocenění. Opět by měla následovat společná večeře a další den doplňující aktivity. Vybrané oceněné práce bude potřeba následně v červnu mírně dopracovat o připomínky hodnotitelů. A v každém městě budou nejlepším týmům u daného tématu vyplaceny odměny v celkové výši cca 60 tis Kč (pro jedno téma).

Celý tento projekt je stavěn na dobrovolnosti a vašem zájmu. Doufáme, že vás parametry tohoto projektu a soutěže zaujaly, a že byste si rádi vše zde zmíněné vyzkoušeli.

Podrobné informace

V podzimním semestru se budou nejprve vybírat jádra týmů, aby se následně dal určit vedoucí týmu. Zda se chcete ucházet o pozici vedoucího týmu je čistě na vás. Bude to rozhodně pozice zajímavá a prestižní. Můžete si vyzkoušet řízení týmu a získat tak pro vaše budoucí působení zajímavou zkušenost. Zda se o tuto pozici chcete ucházet, budete vyplňovat v rámci výše zmíněných úvodních dotazníků případně nám to dáte vědět jinou formou.

Po sestavení a zahájení soutěže týmy dostanou úvodní podklady ke svým tématům. Hlavně v jarní výukové části semestru bude následovat práce na zadání a následné tvorbě týmových prací, doplněná o blokovou formu výuky (z části sloužící ke konzultacím a dohledu ze strany lektorů, z části k předávání informací či setkání s odborníky v dané oblasti). Jak přesně bude tým svou práci vytvářet je ponecháno na něm a jeho vedoucím. Je jasné, že se můžete podělit jak o účast na blokové formě výuky, tak o různé části práce na vašem tématu. Týmové práce se budou odevzdávat na počátku května.

Dejte vědět svým přátelům

Pokud máte kamarády z jiných fakult, dejte jim vědět, ať máte šanci se s nimi případně potkat v týmu.