Soutěžní témata MUNISS 2015

Masarykovou univerzitou byly zpracovány tři odborné studie na zakázku pro potřeby magistrátu města Brna. V týmech byli zapojení studenti MU, Mendelu a VUT.

Open Data ve městě Brně

Zadavatel soutěžního tématu: Magistrát města Brna

Lektor: 

Cíl: Cílem studie bylo provést analýzu dat, které jsou v držení města či jeho organizací a firem. Smyslem bylo především udělat souhrnný přehled dat, které by bylo možné a vhodné zveřejnit ve formátu open dat. A také u některých dat nastínit jaké by byly možnosti jejich pozdějšího využití.

zobrazit zadání

Open Data

Tato práce se zabývá analýzou otevřených dat města Brna. Z rakouské zkušenosti s otevřenými daty vyplývá, že tato data mají velký pozitivní potenciál na hospodárnost a transparentnost správy.

VÍCE INFO

Evaluace strategie pro Brno za roky 2007-2014

Zadavatel soutěžního tématu: Magistrát města Brna

Lektor: 

Cíl: Studie měla vzít projekty podpořené z operačních programů na území města Brna (u veřejné sféry) a rozřadit je podle cílů a podcílů strategie města Brna. Pro každou oblast se tak měly sečíst projekty a prostředky, včetně informací o těch největších. A výsledky se měly okomentovat a porovnat.

zobrazit zadání

Evaluace Strategie

Město Brno je se skoro čtyřmi sty tisíci obyvateli druhým největším městem České republiky a centrem jižní Moravy. Každý den se v něm vyskytuje více než půl milionu lidí a počet vysokoškolských studentů se přibližuje sto tisícům.

VÍCE INFO

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info