Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS

MUNISS je soutěž pro studenty a studentky brněnských univerzit, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvoje města. Tři multioborové studentské týmy mají 5 měsíců na vytvoření návrhu projektu na téma, které jim zadá přímo Magistrát města Brna.

MUNISS od roku 2011 každoročně organizuje Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna spolu s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Může se do ní zapojit student jakéhokoliv oboru Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně i Mendelovy univerzity v Brně a pomoci městu Brnu v jeho rozvoji.

Bez popisku

Kontakty pro média

Magistrát města Brna

Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB (odborný garant soutěže)

Mgr. Jakub Rybář, DiS.
vedoucí Oddělení spolupráce a rozvoje MMB
rybar.jakub@brno.cz

Tiskové středisko MMB (tiskové zprávy)

+420 542 172 162
+420 773 785 318
tis@brno.cz

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Katedra podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty MU

Ing. Eva Švandová, Ph.D.
odborná asistentka a koordinátorka projektu MUNISS
eva.svandova@econ.muni.cz

Oddělení vnějších vztahů Ekonomicko-správní fakulty MU

+420 549 494 978
+420 771 233 276
Katerina.Eliasova@econ.muni.cz

Důležité odkazy

Řekli o MUNISS

„MUNISS je srdcový projekt každého, kdo se do něj zapojí - a to platí zejména pro organizátory, odborníky i lektory. Nevycházíme totiž z údivu, jak inteligentní, zapálení a nadaní jsou naši soutěžící, a jak dělají vše pro to, aby přišli na ten nejlepší nápad a vymysleli ten nejinovativnější návrh. Jejich nadšení a energii dokážou přenést na kohokoliv, s kým se setkají. Město by bez MUNISS ztratilo významný zdroj inspirace a nových nápadů. A ty jsou vždy potřeba.“

Romana Gábrlík
specialistka aplikace výzkumu a rozvoje talentů, spoluorganizátorka soutěže MUNISS za Magistrát města Brna

„Také díky univerzitám držíme krok s dobou a můžeme rozvíjet brněnskou městskou laboratoř. Jako velký přínos také vnímám, že se týmy tvoří ze studentů nejen různých oborů, ale také univerzit a díky této spolupráci vznikají neotřelá řešení a možná i nová přátelství a budoucí profesní spolupráce.“

Anna Putnová
uvolněná zastupitelka pro inovace a spolupráci s výzkumnými organizacemi

„Zkušenosti, které díky této ojedinělé soutěži studenti získávají, jsou cenné jak pro samotný projekt, tak i pro jejich budoucí praxi.“

Sylva Žáková Talpová
proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

„Díky této soutěži se studenti úspěšně začleňují do meziuniverzitních týmů a mohou propojit znalosti napříč obory. Všechny týmy využívají této skvělé příležitosti pro sdílení svých nápadů a navržení chytrých, inovativních a udržitelných řešení.“

Soňa Hermanová
prorektorka pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně

„Na soutěži MUNISS je mi sympatické zejména to, že v každém soutěžním týmu jsou zapojeni studenti z několika brněnských univerzit. V jednom týmu se tak mohou sejít studenti technických, přírodovědných i humanitních oborů. Soutěž tedy vede studenty různých univerzit k tomu, aby navzájem spolupracovali. Děkuji proto statutárnímu městu Brnu, že takové soutěže podporuje.“

Miroslav Doupovec
prorektor pro studium Vysokého učení technického v Brně

„Letošní ročník hodnotím velmi pozitivně a osobně z hlediska vlastního rozvoje i zisku nových kontaktů přínosně :) Do soutěže bych se přihlásil klidně znovu, pokud by na to byl i čas :)“

soutěžící MUNISS 2023

„Na účasti v MUNISS mě velmi potěšila spolupráce s jinými obory a s novými lidmi. Velmi užitečné byly konzultace se zahraničními konzultanty i prezentace na nečisto před zástupci magistrátu, kterých mohlo možná být i více. Jako skvělou věc hodnotím exkurzi do zahraničí, která byla velice inspirující a navíc celkově sblížila všechny účastníky (i mezi jednotlivými týmy). Překvapila mě příjemná až nesoutěžní atmosféra. Těšila jsem se na prezentace ostatních týmů a toho , co zajímavého vymyslely.“

soutěžící MUNISS 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info