Soutěžní témata MUNISS 2018

Proměna města Brna v čase

zobrazit zadání

Zadavatel soutěžního tématu: 

Lektor: Ing. arch. Adéla Chroboczková xachroboczkova@fa.vutbr.cz

Cíl: Cílem zadání bylo hledat postup, jak v čase změnit vybrané lokality Špitálka a Kraví hora.

1. místo: tým 91
ŠPITÁLKA

Řešená oblast má industriální historii. Na tu bychom rádi v rámci našeho návrhu navázali a ponechali odkaz v podobě prvků v postindustriálním parku.

VÍCE INFO

2. místo: tým 92
ŠPITÁLKA

Projekt se zabývá územím kolem Cejlu. Nalezneme zde zástavbu v prakticky nezměněné podobě od jejího vybudování převážně z 19. století. Toto území má městský charakter, který se skládá z vícepatrových domů.

VÍCE INFO

3. místo: tým 93
Kraví hora

Kraví hora se nachází v centru města v poměrně malé vzdálenosti např. od Špilberku a hlavního nádraží. V současné době je však spíše pocitově vnímána jako periferijní oblast. Zdaleka, tak není využit potenciál, který nabízí.

VÍCE INFO

Slovenská technická univerzita

Revitalizace území části Bratislavy

zobrazit zadání

Zadavatel soutěžního tématu: 

Lektor: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. mailto:vladimir.ondrejicka@stuba.sk

Cíl: Cílem tématu bylo navrhnout revitalizaci prostor náměstí u Obchodní ulice v centru Bratislavy při respektování principů Smart city.

Tým 94
Revitalizácia územia Obchodnej ulice

Námestie nachádzajúce sa pred hotelom Crown Plaza, pri križovaní Poštovej a Obchodnej ulice v súčasnosti nemožno považovať za atraktívny verejný priestor, poskytujúci verejnosti miesto pre oddych.

VÍCE INFO

Tým 95
Návrh Námestia Schöndorf & Obchodnej ulice

Obchodná ulica patrí medzi najznámejšie bratislavské ulice a jej história siaha niekoľko storočí do minulosti. Táto lokalita bola kedysi samostatnou obcou s názvom – Krásna Ves alebo Schöndorf ...

VÍCE INFO

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info