Soutěžní témata MUNISS 2016

Masarykova univerzita

E-government města Brna

zobrazit zadání

Zadavatel soutěžního tématu: 

Lektor: Ing. Mgr. Jan Žák, erwin@mail.muni.cz

Cíl: Brno by chtělo zavést kvalitní e-government. K tomu mu ale chybí komplexní informační systém. Cílem je snaha města zmodernizovat komunikaci s občany. To vše se bude řešit především z pohledu uživatele budoucího možného systému (každý student má zkušenost uživatele IS své vlastní školy), tedy nejde o technickou rovinu, ale funkční.

1. místo: tým 75
Informační systém města Brna

V dnešním světě je to nejcennější, co máme, informace. Její hodnota se často nedá ani vyčíslit. Celý svět je propojen informačními technologiemi, mediálními prostředky...

VÍCE INFO

2. místo: tým 74
Informační systém města Brno

Trendem moderní doby je postupná elektronizace služeb nejen v soukromém sektoru. Veřejná správa si začíná dobře uvědomovat, že tento trend je možný převést i do služeb poskytovaných státem, či městem.

VÍCE INFO

3. místo: tým 76
Informační systém města Brna

Tato práce se zabývala návrhem informačního systému pro město Brno. Byly popsány funkce a možnosti, které by měl takový systém zastávat. Dále byly rozvedeny způsoby, kterými může být takový systém zaváděn.

VÍCE INFO

Vysoké učení technické

Chytrá čtvrť

zobrazit zadání

Zadavatel soutěžního tématu: 

Lektor: Ing. Radek Fujdiak, xfujdi00@stud.feec.vutbr.cz

Cíl: Hodně se mluví o fenoménu „smart city“ a snaze vylepšovat městské čtvrtě. S ohledem na rozsah prací nepůjde v tématu o urbanistické plánování celých čtvrtí, ale naopak o řešení nějaké vybrané drobnosti, který by mohla zlepšit situaci v určené městské části.

1. místo: tým 79
Realizace vize chytré čtvrti v městské části Nový Lískovec

Neustále rostoucí počet měst označovaných jako chytrá města (Smart Cities) spolu se zvyšujícím se počtem obyvatel, kteří pro svůj život vyžadují každodenní přesun...

VÍCE INFO

2. místo: tým 74
Informační systém města Brno

Trendem moderní doby je postupná elektronizace služeb nejen v soukromém sektoru. Veřejná správa si začíná dobře uvědomovat, že tento trend je možný převést i do služeb poskytovaných státem, či městem.

VÍCE INFO

3. místo: tým 76
Informační systém města Brna

Tato práce se zabývala návrhem informačního systému pro město Brno. Byly popsány funkce a možnosti, které by měl takový systém zastávat. Dále byly rozvedeny způsoby, kterými může být takový systém zaváděn.

VÍCE INFO

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info