Bez popisku

Tým 02

PLUG ŠPITÁLKA-IN

...ZPĚT DO KULTURNÍ SÍTĚ MĚSTA BRNA

Kvalitní místo pro život je takové, kde dokáží koexistovat různé skupiny lidí a navzdory jejich odlišnostem jsou všichni pevnou součástí města. K území Špitálky proto přistupujeme jako k živému organizmu - pracujeme s kontextem který je nám dán a snažíme se ze střetů různých sil a kultur vytvořit hodnotu. Zároveň však je klíčové, aby se rovněž území stalo součástí i širšího okolí a centra Brna, kam svojí polohou bezpochyby patří. Zapojujeme Špitálku zpět do kulturní sítě města Brna.

Hledáme řešení, které kromě bezprostředního efektu bude také indukovat další změny, které už my přímo neovlivníme. Spíš než jako designéři se tedy vnímáme jako tvůrci strategického dokumentu, který na základě analýz určí cíle, a následně vydefinuje komplexní a zároveň minimální set zásahů, které pomůžou k postupnému zapojení Špitálky do organismu města.

Těžíme z klidného, venkovského charakteru místa, doplňujeme prostory pro městské farmaření a revitalizujeme existující budovy pro různé komunity, které zde budou moci svou kulturu navzájem sdílet. V těžisku území vkládáme dostupné bydlení a vytváříme tak mix různých sociálních vrstev příchozích za aktivitami, i působících v areálu.

Vše děláme s vědomím výzev, které nám předkládá stav naší planety - proto maximální využití existujícího materiálu, hospodaření s dešťovou vodou, snižování energetické náročnosti i vlastní produkce energie a potravin jsou samozřejmou součástí návrhu.

...BACK INTO THE NETWORK OF BRNO

The good place to live is recognised when various groups of people can, despite their differences, coexist side by side and form the city together. Our approach is therefore aiming for contextuality - we approach the area as living organism and we´re looking for the value in junction of different forces and cultures. At the same time it´s crucial to reconnect the area with the city - plug Špitálka back into the network of Brno.

We´re looking for complex solutions that would spin-off even wider impact on the area. Therefore, we see ourselves more as creators of the strategy, rather than designers - based on the analysis, we set the goals and then we´re seeking for the minimal interventions with biggest contribution to reconnection of Špitáka with the city.

We respect the calm, village-like atmosphere of the place, and contribute to it with the program of an urban farming. The existing buildings are appropriated for the communal activities, with the focal point in social housing. The aim is to bring vital mix of social layers and people visiting the activities in the area, and the resident.

All the interventions are done under the challenge of climate crisis - therefore we follow the principles of reusing and upcycling, water-management, energy-saving and self-sustainability with energy and food.

„Markéta Duchanová, Diana Hodulíková, Eliška Sáčková, Filip Krátký, Oskar Madro, František Slonek“

Autoři
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Dokumenty ke stažení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info