Bez popisku

Tým 116

RESTART: SEJDEME SE U KOMÍNA

Projekt Sejdeme se u komína je komplexní návrh dočasného využití území stávajícího areálu teplerán Špitálka. V plánu města je do budoucna jinak industriální oblast, jež je v současnosti využívána pro teplárenské účely, transformovat v chytrou čtvrt. Území má vysokou hustotu zastavění a zároveň je zde přítomna uzavřená bloková struktura, což umožňuje v rámci změn vytvořit urbanisticky kvalitní území, které splňuje standardy živého a moderního města. Přestože je areál v současnosti veřejností do značné míry opomíjen a přehlížen, svým industriálním vzezřením a rozlohou, která vybízí k širokému spektru aktivit budoucího rozvoje má Špitálka vysoký potenciál přispět k pestré brněnské mozaice zajímavých a unikátních míst.

Návrh dočasného využití do jisté míry zrcadlí funkce vznikající chytré čtvrti, kombinaci coworkingu, kulturního vyžití i smíšené rezidenční funkce. Doufáme, že realizace těchto funkcí již před revitalizací čtvrti přizve veřejnost k budoucímu využití nové, pulzující části města. V neposlední řadě si Sejdeme se u komína klade za cíl uctít příběh a genius loci oblasti Špitálka a představit v lokalitě moderní svět inovativních technologií a ekologické standardy 21. století.

PARTICIPUJU, PARTICIPUJEŠ, PARTICIPUJEME

Špitálka pro lidi i pro přírodu. Pro mladé i pro staré. Pro ženy i muže. Pro město i veřejnost. Pro inovace i tradici. Vzájemné porozumění, soudržnost a vyšší míru pocitu sounáležitosti. Toho chceme dosáhnout kvalitně provedenou participací, která umožňuje občanům přímo ovlivňovat jak dané území bude využito. V rámci otevření území chceme lidi seznámit s možnou budoucí podobou a dát jim co nejširší prostor, aby mohli tuto budoucnost ovlivnit. Vnímáme dočasné využití Špitálky jako příležitost vyzkoušet principy navrhnuté pro trvalou podobu Špitálky a budovat tak mosty přítomností a budoucností, veřejností a městěm. Špitálka je místem setkání a patří všem!

ŠPITÁLKA SE ZELENÍ

Špitálka má v budoucnu ambice být chytrou čtvrtí s ohledem na životní prostředí. I v kontextu dočasného využití Špitálky bychom veřejnosti rádi představili zelenou tvář areálu. Zahrada, kompost, žížaly i trocha mozolů z hodin strávených v dílně přiblíží brněnské populaci přírodu doslova na dosah ruky. Chceme přispět k ozelenění Špitálky a zajistit tak i její adaptaci pro budoucí léta. V návrhu skloňujeme termíny jak zodpovědné nakládání s vodou či odpady tak i koncepty sdílené a cirkulární ekonomiky. Udržitelnost pro nás není prázdná fráze a vnímáme ji ve všech jejích environmentálních, ekonomických a sociálních souvislostech. Špitálka je modelem udržitelnosti!

„Samuel Matúš, Klaudia Kováčová, Martin Mrkvička, Adam Bílek, Anna Tabášková, Pavlína Cejpová, Václav Centner“

Autoři
Bez popisku

ŽIVÁ ŠPITÁLKA

Naším cílem je oživit území Špitálky a přinést ho do veřejného povědomí. Toho nejlépe docílíme tím, že budeme organizovat akce, které do území nalákají lidi, kteří by se tam jinak nejspíš jen tak nedostali. V mnohém je naše zaměření kulturní a chceme budovat a rozvíjet brněnskou kulturní scénu. Brno má ambice mimo jiné se stát Evropským hlavním městem kultury roku 2028 a jak jinak ukázat, že na to Brno má než plně využít potenciálu kultury při transformaci území jako je Špitálka. Zároveň chceme plně respektovat život, kterým si Špitálka a okolí žila doposud. Chceme tak předat příběh místa a lidí, kteří nás hřáli a v rámci otevření území co nejvíce zapojit místní komunity. Špitálka žije a všichni jsou vítáni!

Bez popisku

Dokumenty ke stažení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info